το κεντρο οδυσσειακων σπουδων

είναι ένα κοινωφελές επιστημονικό ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει έδρα την Ιθάκη

ιδρυθηκε απο την ενωση απανταχου ιθακησιων

που αξιοποίησε κληροδότημα της Όλγας Δρακούλη, που στόχο είχε την ίδρυση πνευματικού ιδρύματος στην Ιθάκη

κυριοσ στοχοσ του κεντρου

είναι να υπηρετήσει με τρόπο αυστηρά επιστημονικό της ομηρικές και ειδικότερα τις οδυσσειακές σπουδές και έρευνες

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το Κέντρο Οδυσσειακών Σπουδών πληροφορήθηκε πως η Ιθάκη αποκτά […]

Το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου είναι εννεαμελές και αποτελείται από…

Οι δραστηριότητες του Κέντρου είναι ποικίλες, με επίκεντρο τη μελέτη των ομηρικών και ο οδυσσειακών…

Το Κέντρο απέκτησε νομική υπόσταση με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύτηκε το 1982…

Εικόνες

Ο ιδρυτής του Κέντρου, Ι.Θ. Κακριδής

Οι διάδοχοι του Ι.Θ. Κακριδή στην προεδρία του Κέντρου, Φ. Κακριδής και Δ.Ν. Μαρωνίτης

Ο σημερινός πρόεδρος του Κέντρου, Μενέλαος Χριστόπουλος